EL PIS DELS PAVIMENTS HEXAGONALS
REFORMA INTEGRAL D'HABITATGE AMB INTERVENCIÓ ESTRUCTURAL
DATA:
2022
EMPLAÇAMENT:
BARCELONA
TIPOLOGÍA:
REFORMA INTERIOR
SUPERFÍCIE:
98 m2
ESTAT:
CONSTRUÏT
AUTOR:
JOAN SAGUÉ
FOTOGRAFIA: