UN APARTAMENT AMB UNA PORTA A LA LLUM
REFORMA INTERIOR D'HABITATGE
DATA:
2015
EMPLAÇAMENT:
BARCELONA
TIPOLOGÍA:
RESIDENCIAL REFORMA
SUPERFÍCIE:
75 m2
ESTAT:
CONSTRUÏT
AUTORS:
JOAN SAGUÉ
OPPOSITE ARCHITECTS